اینکوترمز چیست؟

واژه (اينكوترمز) ازلحاظ فارسي يعني به شيوه اي كه نوشته شده معني ندارد زيرا اين واژه از مخفف سه كلمه انگليسي( international) و(commercial) و (terms) تشكيل و تركيبي از مخفف اين سه كلمه است .كه in از كلمه ي اول وco ازكلمه ي دوم و terms هم خود كلمه ي سوم است
بنابرين تركيبي از مخففهاي سه كلمه ي فوق واژه incoterms را تشكيل ميدهند
بنابرين اگر دقت كنيد اين واژه معني دقيق ندارد ولي اگر به معني سه كلمه تركيبي اين واژه توجه شود ومعني انها را كنار هم قرار دهيم متوجه خواهيم شد كه اينكوترمز مفهوم بسيار دقيق وكليدي و كاربردي در تجارت بين الملل دارد
معني كلمه اول(بين المللي) و معني كلمه دوم (بازرگاني) و معني كلمه ي سوم (اصطلاحات) است.
اگر سه معني فوق را كنار هم قرار دهيم متوجه خواهيم شد كه اينكوترمز (incoterms). به معني (اصطلاحات بازرگاني بين المللي)است.
حالا كه معني ان را فهميديم بايد ببينيم كاربرد اينكوترمز در بازرگاني بين الملي چيست؟

حالا كه مفهوم اينكوترمز را يادگرفتيم مي پردازيم به كاربرد ان در بازرگاني بين الملل.
دوستان عزيزبه خاطر داشته باشيد كاربرد اينكوترمز فقط در چارچوب تجارت رسمي بين كشورهاي دنيا بحث ميشود تجارت غير رسمي به هيچ عنوان مد نظر نيست هر تجارتي كه خارج از مرزهاي رسمي كشورها وبه دور از نظارت گمرك در هر كشوري صورت پذيرد تجارت غير رسمي يا به عبارت ديگر قاچاقتلقي ميگردد. كه اينكوترمز وارد بحث تجارت غير رسمي يا قاچاق نمي شود

حالا با اين مقدمه وارد بحث كاربرد اينكوترمز در تجارت بين المللي رسمي مي شويم.
دوستان ميدانند هيچ تجارتي يا به عبارت ساده تر هيچ خريد و فروشي در بين طرفهاي قرارداد در دو كشور صورت نمي پذيرد مگر انكه قرار دادي بين خريدار و فروشنده وجود داشته باشد در اينجا خريدار (واردكننده) و فروشنده(صادر كننده) فرض شده است
بنابراين طرفين قرارداد در دوكشور كه صادركننده و واردكننده ميباشند در تجارت رسمي حتما قرار دادي را در خصوص كالاي مورد معامله خود به امضاءميرسانند كه در اينكوترمز به قرارداد فروش معروف است.
حالا كه متوجه شديم قرارداد فروشي بايد بين طرفين وجود داشته باشد پس اين قرارداد بر مبناي يك اصول متعارف وپذيرفته شده اي دربين كشور هاي دنيا به صورت اصولي و استاندارد تدوين ميگردد اصول اوليه ي قرار داد فروش اين است كه هر قرارداد فروشي بايد در چارچوب يكي از اين اصطلاحات اينكونرمز بسته شود در غير اين صورت در تجارت رسمي اين قرار داد فاقد اعتبار ميباشد
به عبارت ساده تر هيچ قراداد رسمي بين صادر كننده و وارد كننده نميتواند وجود داشته باشد مگر انكه يكي از اصطلاحات اينكوترمز در ان قراداد وجود داشته باشد
حالا علت وجود يكي از اصطلاحات اينكوترمز در قرار داد فروش بين طرفين به چه دليل است
دوستا ن علاقه مند به بحث بازر گاني بين الملل مستحضر هستيد كالاي مورد معامله در هر قراد داد فروشي از لحظه ي خريد وانعقاد قرار داد در كشور صادر كتننده تا لحظه تخليه در انبار صاحب كالا در كشور مقصد يا واردكننده با سه پارامتر( هزينه، ريسك، مسوليت) روبرو است يعني از لحظه ي خريد در كشور مبدا تا تخليه در انبار صاحب كالا در كشور مقصد اين سه پارامتر(هزينه، ريسك، مسوليت) به عهده ي كدام يك از طرفين فرارداد ميباشد
به عبارت ساده تر اين سه پارامتر از لحظه ي خريد تا تخليه درانبار صاحب كالا در كشور مقصد كه طول دوره ي حمل كالا از مبدا تا مقصد را شامل ميشود به عهده ي كدام يك از طرفين قرار داد ميباشند
اصطلاحات اينكوترمز به ريز وبه دقت در خصوص سه پارامتر فوق بحث ميكنند وبا دقت بسيار بالا بيان ميكند كه در طول دوره حمل كالا از لحظه ي بارگيري در كشور صادر كننده تا لحظه ى تخليه در كشور وارد كننده كالا اين سه پارامتر به عهده ي كدام يك از طرفين قرار داد ميباشد
به طور خيلي خلاصه هر يك از طرفين قرارداد با توجه به اين كه كدام يك از اصطلاح اينكوترمز را در قرار داد انتخاب كرده اند وظيفه خود را در قبال اين سه پارامتر ميدانند.
پس ميتوان نتيجه گرفت كاربرد اينكوترمز در قرارداد فروش تشخيص و تعين سه پارامتر هزينه، ريسك ومسوليت است كه در طول پروسه ي حمل از مبد ا تا انبار در مقصد به عهده اي كدام يك از طرفين قرار داد ميباشد.

دوستان عزيز در ادامه اين بحث به تاريخچه و اهداف و مرجع تدوين و انتشار اين اصطلاحات ميپردازيم

تاريخچه اينكوترمز
اصطلا حات بازرگاني بين المللي(اينكوترمز) براي اولين بار در سال ١٩٣٦ ميلادي توسط اتاق بازر گاني بين المللي(ICC) تدوين و در اختيار كشورها قرار گرفت
با توجه به تغير وتحولات سريع در عرصه ي تجارت بين الملل وهمچنين پيدايش شيوه هاي نوين حمل و نقل جهت به روز رساني اصطلاحات بازرگاني مذكور اتاق بازرگاني بين المللي (ICC) اقدام به ويرايش وارايه ي نسخه هاي جديدي از اينكوترمز نمود
به همين دليل در فاصله ي سالهاي ١٩٥٣-١٩٦٧-١٩٧٦-١٩٨٠-١٩٩٠-٢٠٠٠ و٢٠١٠به روز رساني گردديد .

اخرين ويرايش ان به اينكوترمز ٢٠١٠ معروف است كه در حال حاضردر سرتاسر دنيا در عرصه تجارت بين الملل از ان استفاده ميشود ، دوستان عزيز اتاق بازرگاني بين الملي(ICC) متولي تدوين، ويرايش و انتشار اينكوترمز ميباشد.

International Chamber of Commerce

نویسنده: كريم رسولي
كارشناس خبره امور گمركي گمرک ایران

https://telegram.me/joinchat/CSpUuj13dnc5FW2goWPx_w

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *