آمریکا معافیت بندر چابهار از تحریم های ایران را بررسی می کند

معافیت بندر چابهار

معافیت بندر چابهار یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا گفت: دولت آمریکا در حال بررسی معاف ساختن تجارت از طریق بندر چابهار از تحریم ها علیه ایران است. دولت آمریکا در حال بررسی…

ادامه مطلب →