تضییع میلیاردی حقوق دولت با تخلفات متعدد گمرکی شرکت تولیدکننده پوشک

تخلفات متعدد گمرکی

تخلفات متعددگمرکی بر اساس مکاتبه انجام شده با دیوان محاسبات، پرونده تخلفات متعدد گمرکی شرکت تولیدکننده پوشک در دیوان محاسبات در دست رسیدگی است.  چندی قبل خبر عدم ترخیص تعمددی مواد اولیه متعلق به دو شرکت…

ادامه مطلب →