معرفی حدود ۳۰ رقم برنج در موسسه تحقیقات برنج

برنج

برنج عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج مازندران با بیان اینکه برنج این استان در صدر برنج‌های سالم جهان است، گفت: واردات، ضربه مهلک بر پیکره صنعت برنج وارد می‌کند. مرتضی نصیری  با بیان اینکه…

ادامه مطلب →