تامین ۱.۴ میلیارد یورو ارز از بازار ثانویه

ارز بازار ثانویه

ارز بازار ثانویه بر اساس عملکرد بازار ثانویه، در حالی که میانگین تزریق ارز به سامانه نیما ثابت مانده، تا کنون حدود ۱.۴ میلیارد یورو ارز از این بازار تامین شده است. بررسی عملکرد سامانه…

ادامه مطلب →