فیلم آموزشی بی نظیر پک کامل گروه C اینکوترمز ۲۰۱۰

۲۹,۰۰۰تومان

دسته:

توضیحات

در این فیلم آموزشی طوری برنامه ریزی شده که دوستانی که در این گروه فقط  فعالیت دارند تمام اطلاعات و جزئیات و نکات کلیدی مهم را بطور کامل بصورت سمعی وبصری بطور کامل یاد میگیرند و رازیادگیری بهتر این مجموعه تکرر در دیدن فیلم مذکور خواهد بود

گروه Cو نکات کلیدی این گروه 

بعبارتی CIPT,CPT,CIF,CFR

گروه C اینکوترمز
C به دوگروه دریایی و غیردریایی تقسبم بندی میشود

و مربوط به حمل بین راهی است یعنی مکان تحویل کالا به خریدار میتواند اززمان جداشدن ازمرز کشورمبدا تا داخل کشورمقصد هرنقطه ای در قرارداد تعیین شود

منظور از حمل مرکب چیست؟

به حملی گفته میشود که کالا در طول مسیر چند بار تخلیه و بارگیری مجدد شود اصطلاحات CPTوCIPTدرگروه Cجزو حمل مرکب و گروه غیردریایی هستند

CPTوCIPT درگروه Cجزو حمل مرکب و گروه غیردریایی هستند

(C.F.R (cost and freight)

یعنی قیمت کالا+کرایه حمل تا بندرمقصد  چون واژه بندردارد حتما جزءگروه دریایی است .

نکته مهم :وقتی عبارت عرشه کشتی در بندرمقصد یا بندرمبدا آمد یعنی حتما FOB یا CFR

نکته: درگمرک به C.F.R دیگرکرایه حمل اضافه نمبشود چون در قیمت کالا محاسبه شده است کلا گروه Cدرگمرک همین وضعیت را دارد

CFR

دو عبارت Free out  و Full Linerدر این اصطلاح وجود دارد و به این معنا می باشد که اگر عبارت C.F.R بصورت Free out C.F.R در اسناد ذکر گردید تأکیدی بر اجرای تعهد C.F.R   از طرف طرفین در بندر مقصد می باشد و از لحاظ معنی و مفهوم هیچ تفاوتی باC.F.R به تنهایی ندارد.

اما اگر اصطلاح C.F.R بصورت C.F.R     Full Linerدر اسناد بازرگانی ذکر گردید به این معناست که هرم تخلیه در بندر مقصد از عرشه کشتی به اسکله از خریدار به فروشنده انتقال می یابد وفروشنده موظف به تحویل کالا روی اسکله در بندر مقصد می باشد.

*نکته طلایی :در اصطلاح C.F.R، در طول دوره حمل بین المللی کلیه هزینه ها از جمله هزینه کرایه حمل و نقل تا مقصد به عهده صادرکننده، اما ریسک و مسئولیت طول دوره حمل همچنان در این اصطلاح به عهده واردکننده می باشد.

CIF

تمام توضیحاتی که در خصوص اصطلاح C.F.R داده شد در مورد C.I.F هم صدق می نماید با این تفاوت که در توضیح C.I.F هنگام بحث هزینه ها، عبارت داخل پرانتز از جمله بیمه به آن اضافه می شود که در اینجا هزینه بیمه کالا اجباراً به عهده فروشنده است و خریدار در آن نقشی ندارد

*نکته:در C.I.F عبارتهای Full Liner و Free out  وجود ندارد و تحویل کالا در هر حالتی روی عرشه کشتی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *