فرصت باقیمانده برای تخفیف
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه


اصطلاح  FCA  در اینکوترمز

ویژگیهای کلیدی

آشنایی با اینکوترمز-صادرات -واردات -مباحث مربوط به حوزه اقتصاد

جزئیاتاین محصول را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

    محتوا و سرفصل ها            


منظور از اصطلاح  FCA چیست ؟ 

ریسک و مسئولیت ها چگونه در این اصطلاح FCA تقسیم شده است ؟

    محتوای آموزشی            


میخواهیم بیاموزیم که…

اتاق بازرگانی بین الملل  ICCچه تعریفی را برای این روش عنوان کرده است

منظور از حمل کننده در این اصطلاح FCA چیست؟و آیا الزاما یک شرکت حمل است؟

تهیه تولید كالا  با قرارداد فروش مطابقت دارد ؟

تعهدات اعم از مجوزها ، بیمه ، حمل ، تحویل کالا ، دریافت کالا چگونه بررسی میشوند؟


    پیش نمایش و دانلود                اطلاعات تکمیلی            


 منظور از اصطلاح  FCAچیست ؟ 

میخواهیم بیاموزیم که…

اتاق بازرگانی بین الملل  ICCچه تعریفی را برای این روش عنوان کرده است

منظور از حمل کننده در این اصطلاح FCA چیست؟و آیا الزاما یک شرکت حمل است؟

تهیه تولید كالا  با قرارداد فروش مطابقت دارد ؟

تعهدات اعم از مجوزها ، بیمه ، حمل ، تحویل کالا ، دریافت کالا چگونه بررسی میشوند؟

 ریسک و مسئولیت ها چگونه در این اصطلاح FCA تقسیم شده است ؟

اگر شما از این اطلاعات استفاده نکنید، طرف دیگر فرارداد از آن استفاده می کند!  

عدم آگاهی به این منابع میتواند موجب سوء تفاهم  ها و اختلافات و دعوی حقوقی ومهمتر اینکه هدر دادن وقت و پول ناشی از آنها شود

بسیاری از طرفین قرارداد این نوع موارد را نادیده می گیرند یا بی اطلاع هستند و چه حجمی از هزینه هایی که به راحتی میشود آنها را کنترل کرد را هدر و افزایش میدهند!

یادگیری قاعده FCA  چه تاثیری در امضای  قرارداد ها ی بین المللی خواهد داشت؟

چه خطراتی برای واردکننده یا صادر کننده در پی خواهد داشت ؟

در اصطلاح FCA تمام هرم )هزینه ، ریسک ، مسئولیت(چگونه انتقال می یابد ؟

هزینه ها چگونه بین خریدار و فروشنده تقسیم خواهد شد در اصطلاح FCA ؟

در نظر داشته باشیم که حتی این احتمال وجود دارد که محل تحویل محل خود صادر کننده باشد پس دقت داشته باشیم در زمان قرارداد هزینه های  صادراتی بعهده  خود صادر کننده است. 

شایان ذکر است در گروه  Fصادر کننده یا فروشنده متعهد است که کالا را به شرکت حل کننده که واردکننده یا خریدار آنرا معرفی کرده است در زمان تعیین شده تحویل دهد

یک نکته که باید در این نوع روش حمل در زمان قرارداد به آن باید توجه داشت این است که در قرارداد حتما قید گردد که کالای شما بصورت کانتینری تحویل حمل کننده شود یا غیر کانتینری ، و اگر کانتینری است  FCLیا  LCLتحویل شود .    کلمات کلیدی            


    دیدگاه کاربران            


دیدگاه خود را دریاره این محصول ثبت کنید

سایر آموزشهای پرمخاطب دکتر کریم رسولی   

تغییر رنگ سایت

رنگ نوار بالایی