فرصت باقیمانده برای تخفیف
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان دانشگاه محل تحصیل تاریخ دفاع
1 نجمه صابری رابر تاثیر گرایش کارآفرینی-عملکردنوآوری-یادگیری سازمانی و بازار گرایی بر شدت صادرات .مورد کاوی شرکت کوچک و متوسط صادر کننده شهر تهران دانشگان آزاد واحد علوم و تحقیقات ۱۳۹۵/۰۶/۳۰     جزئیات
2 سیاوش رضایی ارتباط استقرار سامانه جامع امور گمرکی بر توانمندسازی کارکنان گمرک مبتنی بر مدل اسپریتز دانشگان آزاد واحد علوم و تحقیقات ۱۳۹۵/۰۶/۳۰     جزئیات
3 حسین صدیقی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استراتژی های بازاریابی صادرات محصولات صادراتی غیرنفتی دانشگان آزاد واحد علوم و تحقیقات ۱۳۹۶/۰۶/۲۹     جزئیاتتغییر رنگ سایت

رنگ نوار بالایی