فرصت باقیمانده برای تخفیف
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

اینکوترمز

 • مدرس: دکتر کریم رسولی
 • تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
 • تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
 • تعداد ساعات دوره : 16
 • روزهای برگزاری دوره
 • شنبه 8-10
 • دو شنبه 8-12
 • چهار شنبه 16-18
 • ظرفیت کلاس : 4
 • تعداد ثبت نام شده : 0
 • هزینه شرکت در دوره : 350,000 تومان
 • هزینه شرکت در دوره : 350,000 تومانبه اشتراک گذاری :
اینکوترمز

توضیحات دوره

تاریخچه اینکو ترمز

تغییر رنگ سایت

رنگ نوار بالایی