پروفایل دکتر کریم رسولی

 

نام خانوادگی:رسولی      نام:کریم                                                                                       

مدرک تحصیلی: دکتری علوم اقتصادی-گرایش پول و ارز و بانکداری

الف- سابقه آموزشی:           

۱۳۶۶-۱۳۷۰ دیپلم ریاضی و فیزیک از دبیرستان آزادی سردشت
۱۳۷۱-۱۳۷۵ کارشناسی علوم اقتصادی- اقتصاد نظری- از دانشگاه شهید بهشتی تهران
۱۳۸۴-۱۳۸۶ کارشناسی ارشد اقتصاد- علوم اقتصادی- از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
۱۳۸۶-۱۳۹۲ دکتری علوم اقتصادی- از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

 

ب- امتیازات:

۱۳۸۶ فارغ­ التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی ارشد
۱۳۸۶ رتبه ۶ آزمون ورودی دوره دکتری
۱۳۸۸ اخذ مدرک بین‌المللی زبان انگلیسی تافل(TOEFL pbt) با امتیاز ۵۹۲

ج- سوابق کاری و اجرایی

 • معاون دفتر مطالعات ،تحقیقات وظرفیت سازی گمرک جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۲تا کنون
 • کارشناس امور گمرکی و مشاور مدیرکل گمرک تهران ۱۳۹۰تا۱۳۹۲
 • کارشناس امور گمرکی گمرک شهریار ۱۳۹۰
 • کارشناس دایره احراز هویتی گمرک غرب تهران ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰
 • کارشناس امور گمرکی، گمرک نمایشگاه‌ها، نمایشگاه بین‌المللی تهران، ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹
 • معاون امور گمرکی، گمرک سرو ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴
 • کارشناس مسئول سرویس ارزیابی گمرک سرو ۱۳۸۳
 • کارشناس دایره ترانزیت و کارنه تیر سال ۱۳۸۳
 • سرپرست گمرک بازارچه مرزی سردشت بمدت ۴سال از ۱۳۷۷تا ۱۳۷۸ و از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳
 • استخدام با پست ارزیاب در گمرک ارومیه سال ۱۳۷۶

مدرس دروس اصول بانکداری، نظریه های پولی، پول و ارز و بانکداری دانشگاه آزاد ابهر از سال ۱۳۸۷تا کنون

مدرس دروس بانکداری خارجی   (اعتبارات اسنادی LC)  UCP600-2007     دانشگاه آزاد ابهر از سال ۱۳۸۷تا کنون

مدرس دوره های کاربردی اینکوترمز (incoterms2000&2010) از سال ۱۳۸۷تا کنون

مدرس دروس مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و ثبت سفارش و اعتبارات اسنادی LCرشته امور گمرکی از سال ۱۳۹۰تا کنون

مدرس درس مدیریت صادرات و واردات، کارشناسی ارشد مدیریت گرایش بازرگانی بین‌الملل از سال ۱۳۹۱

     مدرس درس اقتصاد بازرگانی ایران” کرشناسی ارشد مدیریت بازرگانی داخلی از سا ل  ۱۳۹۱

     مدرس درس  مسا یل بانکی واعتبار اسنادی L/C)) UCP600-2007 دانشگاه علوم اقتصادی(تهران) ۹۳و۹۴

     مدرس دوره ی (MBA)دانشکده ی اقتصاد دانشگاه تهران ۹۳,۹۴

     مدرس درس مقررات صادرات و واردات دانشگاه علوم اقتصادی(تهران) ۹۳و۹۴

     مدرس درس مدیریت صادرات وواردات وبازرگانی بین الملل دوره فوق لیسانس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ۹۴-۹۳

چ-دوره های وسمینارهای بین المللی

د-دوره‌های کاربردی گذرانده شده

دوره شغلی ارزیابی گمرک سال ۱۳۷۷)

دوره رویه های مکانیزه ترانزیت کالا و کارنه تیر سال ۸۳

اصول طبقه‌بندی کالا(H.S) نمانکلا تور سال ۸۳

آشنایی با قطعات رایانه سال ۸۳

تخلفات گمرکی و سیستم مکانیزه تخلفات سال ۸۳

رویه تیر و ترانزیت کالا سال۸۳

سندخوانی گمرک سال ۸۳

قوانین و مقررات گمرکی مربوط به قاچاق کالا سال ۸۳

دوره کار با دستگاه X- Ray مسافری سال ۸۳

دوره الیاف و منسوجات سال ۸۳

دوره قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰

دوره حمل و نقل بین المللی TIR سال۹۳

دوره کنوانسیون تجدید نظر کیوتو سال ۹۲

دوره مدیریت ریسک امورگمرکی سال ۹۳

گارگاه اطلاع رسانی و اموزشی کارشناسان امور گمرکی حفاظت از لایه ی اوزون سال۹۲

دوره ی اشنایی با جرم پولشویی سال۹۲

دوره ی اشنایی با ده برنامه تحول اداری سال۹۰

دوره ی اشنایی با نظام و آیین دورکاری سال۹۰

دوره ارتقاء سلامت اداری ومبارزه با فساد سال۸۹

دوره ی مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد I.S.O9001:2008 سال ۹۰

کارگاه نقش گمرک در اقتصاد مقاومتی. سال ۹۴

 

و: – تالیفات

 • رساله
 • رساله کارشناسی ارشد با عنوان:

تاثیر امنیت اقتصادی بر افزایش درآمدهای مالیاتی سال ۸۶

 • رساله دکتری با عنوان:

    تبیین رابطه بین آزادی و امنیت اقتصادی با تشکیل سرمایه: شواهدی از کشورهای نوظهور و در حال توسعه سال ۹۲

 

 • کتب
 1. آموزش و راهنمای اقتصاد خرد مشتمل بر: ارائه خلاصه ی درسوء حل مسائل، انتشارات آیین روز سال۸۷
 2. English for customs students، انتشارات رهنما سال۹۲
 • مقالات علمی-پژوهشی
 • رابطه بین امنیت اقتصادی ودرامدهای مالیاتی. شواهدی از:کشورهای حوزه(منا). فصلنامه علمی پژوهشی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات (۱۳۹۱)
 • بررسی رابطه بین ازادی و امنیت اقتصادی با تشکیل سرمایه: شواهدی از کشورهای نو ظهور ودر حال توسعه(ایران،پاکستان،ترکیه،مالزی،برزیل،) . مجله علمی-پزوهشی اقتصاد کاربردی ایران(دانشگاه بوعلی همدان) (۱۳۹۳)

-مقالات لاتین(خارجی):

هـ- فیلدهای تخصصی دوره دکتری

 • اقتصاد پول و ارز و بانکداری (Economics of Money and Banking)