كارمندان كارگزار گمركي

دوستان سلام اميد است زمان وفق مراد باشد ودر مديريت زمان بخش كوچكي را ولو اندك به مطالعه اختصاص داده باشيد. علاقه مندان محترم امروز در خصوص كارمندان كارگزار گمركي بحث خواهيم كرد اينكه يك كارگزار گمركي كه موفق به اخذ پروانه كارگزاري شده است چند كارمند ميتواند معرفي كند؟ اين كارمندان را مستقيم ميتواند به كار بگيرد؟ يا اگر مستقيم نميتواند به كار گيرداز چه طريق ميتواند اقدام نمايد؟ شرايط كارمندان براي به كارگيري چگونه بايد باشد؟ همانطور كه قبلا عرض شد كار گزار گمركي به طور نا محدود ميتواند در كل كشور كارمند داشته باشد پس محدوديتي براي به كارگيري كارمند طبق قانون براي كارگزار گمركي وجود ندارد . بستگي دارد به گستره ي فعاليت كارگزار. براي مثال يك كارگزار ساكن در بازرگان ميتواند در كل كشور ودر هر گمرك كارمند داشته باشد ومحدوديتي در اين زمينه براي او وجود ندارد حال بايد بدانيم طريقه ي به كارگيري كامند توسط كارگزار گمركي چگونه است؟ و اين كارمندان چه شرايطي بايد داشته باشند؟ دوستان به طور خيلي خلاصه عرض كنم كه كارگزار گمركي مستقيم نمي تواند كارمند را به كار بگيرد بلكه اول بايد به طور رسمي افراد واجد شرايط را به گمرك معرفي نمايد حال بايد بدانيم افراد معرفي شده براي كارمند از طرف كارگزار گمركي چه شراطي داشته باشند شرايط قانوني براي كارمند كارگزار گمركي: ١-كارمند دولت نباشند ٢-تابعيت ايران ٣-ارايه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري(از مرجع قانوني مربوط) وعدم سابقه قاچاق گمركي به گواهي گمرك ايران ٤-دارا بودن گواهي پايان خدمت ويا معافيت دايم ازنظام وظيفه ٤-دارا بودن حداقل مدرك  ديپلم ٥-طي نمودن دوره اموزشي مورد تاييد گمرك ايران نكته: افرادي كه تا به حال رسما كارمند كارگزاري بودند وداراي كارت رسمي مي باشند از شرط ٤ (ديپلم) معاف هستند (تبصره ماده ١٩٢ايين نامه قانون امور گمركي) پس به طور خيلي خلاصه كارمند كارگزار گمركي بايد از طرف كارگزار رسما به گمرك معرفي ميشود و گمرك پس از احراز شرايط فوق كارت مخصوصي براي انها صادر ميكند در ضمن خود كارگزار گمركي بايد رسما وكالت نامه رسمي به كارمندانش در حوزه ي كاري بدهد نكته٢:سازمان هاي دولتي وسفارت خانه ها فقط وكالت نامه رسمي به كارمندان تمام وقت خود ميدهند و به گمرك معرفي ميكنندتاامورات گمركي كالاهاي متعلق به خود را از طريق انها انجام دهند و نيازي به داشتن پروانه گمركي از طرف گمرك براي سفارنخانه ها و سازمانهاي دولتي نيست. علاقه مندان عزيز سعي كردم شما را تا حدودي به مستندات قانوني در حوزه كارگزار گمركي و كارمندان انها و چگونگي شرايط و ورود به اين حرفه اشنا كنم ولي باز عزيزان را به مطالعه در اين حوزه دعوت ميكنم وبه منابعي كه اشاره شده توجه فرماييد كريم رسولي كارشناس خبره امور گمركي گمرك ايران www.karimrasouli.com https://telegram.me/joinchat/CSpUuj13dnc5FW2goWPx_w